| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 02/06/2022 , 12:16 (GMT+7)
Thứ Năm 02/06/2022 , 12:16 (GMT+7)

Dự án VnSAT đã tài trợ xây dựng tuyến đường giao thông nội đồng dài gần 8 km cho HTX Nông nghiệp Dịch vụ Êa Wi, giúp các thành viên thuận lợi trong sản xuất.