| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 08/06/2022 , 16:38 (GMT+7)
Thứ Tư 08/06/2022 , 16:38 (GMT+7)

Xây dựng vùng nguyên liệu được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ NN&PTNT và các địa phương đang nỗ lực triển khai.