| Hotline: 0983.970.780

Năm 2019, Thừa Thiên- Huế có 10-12 xã đạt chuẩn NTM

Thứ Ba 09/04/2019 , 09:23 (GMT+7)

Theo Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, năm 2019 tỉnh Thừa Thiên- Huế phấn đấu có thêm ít nhất 10 -12 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 54-56/104 xã.

Trong năm 2018, tổng nguồn vốn xây dựng NTM toàn tỉnh hơn 1.734 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí Trung ương 123,9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 118,5 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 1.141 tỷ đồng, còn lại là kinh phí địa phương (huyện/xã), nguồn đóng góp của cộng đồng dân tư, người dân và hỗ trợ từ các DN. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có thêm 14 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 42 xã (tỷ lệ 40,3%).

 Thời gian qua, cùng với sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Qua đó, đã hiến đất, góp ngày công lao động… cùng với chính quyền các cấp xây dựng bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, nhất là hệ thống giao thông nông thôn và kết cấu hạ tầng xã hội; nhiều mô hình SX lớn bước đầu được hình thành; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.

Đến nay huyện Phong Điền đã có 04 xã đạt chuẩn NTM (Phong Hiền, Phong An, Điền Lộc và Phong Hải), đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận thêm 02 xã Phong Hòa và Điền Hải đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 06 xã. Phấn đấu năm 2019, Phong Điền có thêm 03 xã về đích, là Phong Mỹ, Phong Thu và Điền Hòa.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Hội chợ OCOP xứ Tuyên tôn vinh nông nghiệp tốt

Hội chợ OCOP xứ Tuyên tôn vinh nông nghiệp tốt

Tối 22/1, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội chợ OCOP năm 2021 và công bố chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên.