Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Ngành Nông nghiệp vượt khó duy trì đà tăng trưởng khá

Thứ Hai 17/06/2019 , 16:45 (GMT+7)

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT ngày 17/6 tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt khoảng 2,7-2,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Sơ chế chế biến xoài xuất khẩu

Trong đó, nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi) tăng khoảng 1,68%, lâm nghiệp tăng khoảng 4,53% và thủy sản tăng khoảng 6,5%.

Tuy vậy, ngành Nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết bất thường, tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL, hạn hán một số nơi ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ. Thị trường nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản giảm giá, nhất là dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp...

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn tới ngành nông nghiệp

Trong bối cảnh đó, toàn ngành NN-PTNT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhiều lĩnh vực sản xuất của ngành vẫn đạt kết quả cao.

Tính đến hết tháng 6, cả nước đã gieo cấy được 5.403 nghìn ha lúa, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2018; thu hoạch được 3.123,7 nghìn ha, tăng 0,7% cùng kỳ năm 2018. Ước năng suất lúa bình quân trên diện tích thu hoạch đạt 66 giảm 0,4 tạ/ha, sản lượng ước đạt 20,6 triệu tấn, tăng 23,3 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung cả nước, đàn bò tăng khoảng 2,9%, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 193 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018 do có thị trường tiêu thụ tốt, giá bán thịt bò hơi ở mức cao và người chăn nuôi có lãi. Đàn gia cầm phát triển tốt với mức tăng khoảng 11-12% do không có dịch bệnh xảy ra.

Riêng chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi đang lây lan trên diện rộng và đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước (58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,6 triệu con). Tổng số lợn của cả nước tháng 6/2019 giảm 5,5% so với cùng thời điểm năm 2018, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Ước đến hết 6/2019, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 105.000 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước

Ước đến hết 6/2019, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 105.000 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 6,5 triệu m3, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước đã thu được 1.136,1 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 36% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ.

Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/3/2019; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong vận chuyển, giết mổ lợn thịt, lợn giống sạch bệnh cho các doanh nghiệp, cơ sở chế biến nhằm tăng cường thu mua dự trữ, cấp đông để hạn chế mức giảm giá thịt lợn quá sâu, tránh tăng giá khi chưa tái đàn và chuẩn bị cung ứng đủ giống phục vụ tái đàn sau dịch bệnh.

Đáng mừng là nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn theo hướng thâm canh, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn, lũy kế từ 2014 đến hết tháng 5/2019 cả nước trồng được 217.571 ha rừng thâm canh gỗ lớn, đạt 81,8% kế hoạch.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng

Sau 8 năm đàm phán, Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) đã được ký kết và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2019. Hiệp định VPA/FLEGT gửi một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Việt Nam và EU đối với việc thúc đẩy thực hiện Chương trình “Thương mại và phát triển bền vững” của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng thủy sản ước đạt hơn 3,78 triệu tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khai thác ước đạt 1,88 triệu tấn, tăng 5,4% so (khai thác biển đạt 1,43 triệu tấn, tăng 5,2%; khai thác nội địa đạt 86 ngàn tấn, tăng 1,8%). Nuôi trồng ước đạt 1,92 triệu tấn, tăng 7%. Sản lượng nuôi cá tra tại ĐBSCL 6 tháng đạt 684 nghìn tấn, tăng 6,4%. Sản lượng tôm đạt 278 nghìn tấn, tăng 6,9%.

Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu đã thể hiện khá rõ về tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường như thủy sản (nhất là tôm nước lợ), rau, hoa, quả, các loại cây công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm đặc sản; giảm các ngành hàng, sản phẩm đang có xu hướng tăng cung; tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao trong tổng sản lượng sản xuất và hàng xuất khẩu.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,75 tỷ USD, tăng 2,1% cùng kỳ năm 2018, trong đó: Nhóm hàng nông sản chính ước đạt 9,33 tỷ USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ; Các sản phẩm chăn nuôi ước đạt 311 triệu USD, tăng 1,8%; Thủy sản ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ; Lâm sản chính ước đạt 5,27 tỷ USD, tăng 21,2% (trong đó gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt hơn 4,9 tỷ USD, tăng 20,1%, sản phẩm mây, tre, cói 236 triệu USD  tăng 55,7%).

Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng khá

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn và ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu về đích ngay trong năm 2019 (sớm hơn 01 năm so với mục tiêu được giao).

Tính đến tháng 6/2019, cả nước đã có 4.402 xã (49,38%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 564 xã (6,32%) so với cuối năm 2018; có 76/664 huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; có 4 địa phương (Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương, Đà Nẵng) có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó, Đồng Nai là tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 với 100% số xã (133/133) đạt chuẩn nông thôn mới và 100% (11/11) đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bình quân cả nước đạt 15,43 tiêu chí/xã; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí, có 42/63 tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Bộ đã tổ chức thành công Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019.

Bình quân cả nước đạt 15,43 tiêu chí nông thôn mới/xã

Đến nay, hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị đã trở nên khá phổ biến. 6 tháng tháng đầu năm 2019, đã thành lập mới được 587 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp lên 14.287 HTX; thành lập mới trên 1.100 doanh nghiệp nông lâm thủy sản, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên trên 10.200 doanh nghiệp.

Cả nước hiện đã xây dựng và phát triển mô hình liên kết với 1.254 chuỗi, 1.452 sản phẩm và 3.172 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi nông sản ATTP.

Đến hết năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã xây dựng 45 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4, trong đó có 15 dịch vụ công kết nối một cửa quốc gia. Các dịch vụ công được tích hợp toàn bộ tại một cổng duy nhất, tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp, đảm bảo tính kịp thời, công khai và minh bạch.

Bộ đã ban hành Danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực NN-PTNT với tổng số 386 TTHC; số TTHC được cắt giảm so với trước đó là 122 thủ tục. Lũy kế đến nay, Bộ đã cắt giảm 276/326 điều kiện đầu tư (bãi bỏ 139, sửa đổi 137 điều kiện), đạt tỷ lệ 84,6%. Bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng (cắt giảm trên 77%); kiểm tra chuyên ngành chuyển mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm; xóa bỏ tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan.

Tăng trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm

Tăng trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm

Thời sự Nông nghiệp 04/07/2020 - 09:15

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đã có những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên các lĩnh vực.

Kiểm tra tiến độ Khu Lâm nghiệp công nghệ cao

Kiểm tra tiến độ Khu Lâm nghiệp công nghệ cao

Thời sự Nông nghiệp 03/07/2020 - 17:28

Thứ trưởng Hà Công Tuấn ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh Nghệ An và ngành nông nghiệp địa phương trong quá trình thực hiện…

Đăk Lăk cần nhân rộng mô hình liên kết theo chuỗi ứng dụng công nghệ cao

Đăk Lăk cần nhân rộng mô hình liên kết theo chuỗi ứng dụng công nghệ cao

Thời sự Nông nghiệp 02/07/2020 - 20:07

Ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã đi thăm một số mô hình trồng trọt và chăn nuôi theo hướng công nghệ cao tại Đăk Lăk.

Nhân nhanh giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi

Nhân nhanh giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi

Thời sự Nông nghiệp 02/07/2020 - 13:10

Thành công của phương pháp nuôi cấy phôi hữu tính để nhân giống dừa sáp trong phòng thí nghiệm, một bước tiến bộ vượt bậc ở lĩnh vực nông nghiệp.

Bắc Kạn làm nông nghiệp hữu cơ

Bắc Kạn làm nông nghiệp hữu cơ

Thời sự Nông nghiệp 02/07/2020 - 12:31

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn, bà Đỗ Thị Minh Hoa khẳng định: Với việc phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm, chắc chắn Bắc Kạn sẽ làm được.

Đập tạm, giải pháp kiểm soát mặn đặc thù nhất ở Kiên Giang

Đập tạm, giải pháp kiểm soát mặn đặc thù nhất ở Kiên Giang

Thời sự Nông nghiệp 02/07/2020 - 08:30

Mùa hạn mặn vừa qua, tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều giải pháp dẫn nước, trữ nước, như đắp đập tạm tại các nhánh sông chưa có công trình điều tiết kiểm soát mặn.

Đắk Nông: Cây ăn trái mang lại sự giàu có

Đắk Nông: Cây ăn trái mang lại sự giàu có

Thời sự Nông nghiệp 02/07/2020 - 07:01

Ở Đắk Nông, việc phát triển cây ăn trái từ trồng xen vườn cà phê, hồ tiêu đến trồng thuần đều cho hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều gia đình trở nên giàu có.

Lô lợn gần 2.500 con nhập từ Thái: Tuyệt đối an toàn dịch bệnh, thực phẩm

Lô lợn gần 2.500 con nhập từ Thái: Tuyệt đối an toàn dịch bệnh, thực phẩm

Thời sự Nông nghiệp 01/07/2020 - 16:45

Gần 2.500 con lợn được các doanh nghiệp nhập khẩu từ Thái Lan đã làm thủ tục thông quan thành công tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Nông sản muốn xuất khẩu phải có mã vùng trồng và mã xưởng đóng gói

Nông sản muốn xuất khẩu phải có mã vùng trồng và mã xưởng đóng gói

Thời sự Nông nghiệp 01/07/2020 - 10:23

Đó là kiến nghị của Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, tại tọa đàm “Tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam”.

Dấu ấn các công trình thủy lợi ngăn mặn

Dấu ấn các công trình thủy lợi ngăn mặn

Thời sự Nông nghiệp 01/07/2020 - 09:43

Việc đưa vào vận hành hàng loạt công trình ngăn mặn đã giúp giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn lịch sử cho các tỉnh ĐBSCL, nhất là thắng lợi vụ đông xuân.

Trồng cây ăn quả từ... vùng tiêu chết

Trồng cây ăn quả từ... vùng tiêu chết

Thời sự Nông nghiệp 01/07/2020 - 07:31

Dự án trồng cây ăn quả tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai được kỳ vọng mở ra một hướng đi mới thay thế cây hồ tiêu đã qua thời kỳ hoàng kim.

Nắng hạn kéo dài, mực nước trên các sông Quảng Trị xuống thấp kỷ lục

Nắng hạn kéo dài, mực nước trên các sông Quảng Trị xuống thấp kỷ lục

Thời sự Nông nghiệp 30/06/2020 - 09:55

Nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng quá khiến mực nước trên các sông suối ở Quảng Trị khô cạn, dự báo có thể đạt thấp nhất trong vòng 43 năm trở lại đây.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Đạo đức, liêm sỉ cán bộ không phải bề ngoài hào nhoáng, mà là nhân cách

Đạo đức, liêm sỉ cán bộ không phải bề ngoài hào nhoáng, mà là nhân cách1

Đối thoại trên NNVN, TS Vũ Phạm Quyết Thắng nói, cần phải có những giải pháp căn cơ, bởi tham nhũng, chạy chức chạy quyền rất khó dẹp bỏ.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Nông trường cao su Trường Sơn

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Nông trường cao su Trường Sơn

Hài cốt liệt sĩ với nhiều xương, răng và tăng võng nằm sâu trong lòng đất 0,8m vừa được Đội quy tập 584 phát hiện ở Nông trường cao su Trường Sơn, Quảng Trị.

Người cho chuối… 'bay trên trời, bơi dưới nước'

Người cho chuối… 'bay trên trời, bơi dưới nước'

Sống hơn nửa đời, mái đầu bạc trắng từ lâu, đã nếm đủ ngọt bùi, cay đắng, thất bại, thành công. Đến nay, chẳng ai có nhiều biệt danh, nhiều cái nhất như ông…