Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thứ Hai 17/06/2013 , 09:30 (GMT+7)

Theo đó, đã chính thức công bố những mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp cụ thể cho việc phát triển ngành nông nghiệp nước ta trong giai đoạn tới.

* Công bố 9 lĩnh vực Nhà nước quản lí đầu tư trong SXNN

Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Đề án 899). Theo đó, đã chính thức công bố những mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp cụ thể cho việc phát triển ngành nông nghiệp nước ta trong giai đoạn tới.

Chuyển số lượng sang giá trị và lợi nhuận

Quá trình tái cơ cấu, quan điểm của Chính phủ chỉ rõ: Phải chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng, lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu sang nâng cao chất lượng, hiệu quả SX bằng giá trị và lợi nhuận. Việc tái cơ cấu, bên cạnh mục tiêu phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường bảo đảm phát triển bền vững được xem là một trong những mục tiêu chính.

Về chủ thể của quá trình tái cơ cấu, Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các thành phần kinh tế; tập trung hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và chuyển giao KH-CN; phát triển thị trường, cơ sở hạ tầng phục vụ SX và đời sống; cung cấp thông tin, dịch vụ. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế trong quá trình tái cơ cấu bằng việc đẩy mạnh phát triển đối tác công tư (PPP) và cơ chế đồng quản lý, phát huy vai trò của các tổ chức cộng đồng. Theo đó, nông dân và DN giữ vai trò trực tiếp đầu tư đổi mới quy trình SX, công nghệ và thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả SX kinh doanh, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn...


Thủy sản là một trong những ưu tiên đầu tư công

Định hướng chung, việc tái cơ cấu sẽ tập trung khai thác và tận dụng tốt nhất lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới; xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại, KCN công nghệ cao... Đi đôi với việc chú trọng phát triển các mặt hàng nông sản có thế mạnh cạnh tranh trên thế giới (như cà phê, cao su, lúa gạo, cá da trơn, tôm, hạt điều, hải sản, rau quả, đồ gỗ...), sẽ tăng cường kết nối giữa SX với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Đối với nhóm sản phẩm nông nghiệp có nhu cầu nội địa lớn nhưng khả năng cạnh tranh trung bình như sản phẩm chăn nuôi, đường mía..., sẽ duy trì quy mô và phương thức SX đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng.

Trên cơ sở những quan điểm và định hướng cơ bản đã nêu, Đề án của Chính phủ đã đề ra những mục tiêu cụ thể gồm: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành bình quân từ 2,6-3,0%/năm trong giai đoạn 2011-2015, từ 3,5-4,0%/năm trong giai đoạn 2016-2020; nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, giảm tỷ lệ đói nghèo. Đến năm 2020, thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên 2,5 lần so với năm 2008; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 20% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.

Song song với mục tiêu về KT-XH, vấn đề bảo vệ môi trường gắn với SX nông nghiệp bền vững sẽ được đặc biệt chú trọng. Với chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia, mục tiêu và định hướng chính của Đề án là tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính và các tác động tiêu cực tới môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc lên 42-43% vào năm 2015 và 45% vào năm 2020...; quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn các loại hóa chất, thuốc trừ sâu, chất thải từ chăn nuôi, trồng trọt, công nghiệp chế biến và làng nghề; bảo tồn đa dạng sinh học...

Đẩy mạnh đầu tư tư nhân

Để thực hiện những định hướng và mục tiêu của Đề án, Chính phủ đã phê duyệt một loạt các giải pháp căn cơ nhằm điều chỉnh lại công tác quy hoạch, thể chế, chính sách, đặc biệt là các giải pháp chuyển hướng đầu tư cho SX nông nghiệp. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng èo uột trong đầu tư cho nông nghiệp, tạo nên môi trường đầu tư sôi động và mạnh mẽ hơn cho lĩnh vực này, đó là chủ trương khuyến khích và thu hút đầu tư tư nhân.

Theo đó, Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ cho các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chuyển dần việc cung cấp một số dịch vụ công sang cho tư nhân và các tổ chức xã hội thực hiện; tăng tỷ lệ vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước trong tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp; phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa Nhà nước và tư nhân...

Về quản lí đầu tư trong SX nông nghiệp, Đề án nêu rõ 9 lĩnh vực mà Nhà nước sẽ nắm giữ trong giai đoạn tới bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại và hợp tác quốc tế, xây dựng các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ công; hỗ trợ cơ sở hạ tầng cơ bản; quản lý đập và công trình thủy lợi đầu mối và kênh chính; nghiên cứu khoa học nông nghiệp; quản lý thị trường đảm bảo cạnh tranh công bằng; cung cấp các dịch vụ kiểm dịch, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; áp dụng các quy định, tiêu chuẩn quản lý quốc gia dựa trên căn cứ khoa học; đảm bảo cung cấp với giá cả ổn định các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư tư nhân.

Đối với đầu tư công, Đề án của Chính phủ đã chỉ ra một số giải pháp thay đổi then chốt nhằm tăng hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực SX nông nghiệp như: Nâng cao chất lượng quá trình lựa chọn dự án nhằm chấm dứt tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải; ngân sách Nhà nước sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mà khả năng thu hồi vốn không cao hoặc không thể huy động đầu tư tư nhân; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý chi tiêu công cho chính quyền địa phương và huy động các nguồn lực địa phương cho các dự án quy mô nhỏ được thực hiện tại địa phương; Bộ NN-PTNT chỉ chịu trách nhiệm quản lý các dự án quy mô lớn, dự án cấp vùng, liên vùng, dự án quốc gia và các dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư công

- Về thủy sản: Gồm cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung; giống thủy sản; hệ thống cảnh báo, giám sát môi trường, quản lý dịch bệnh và thú y thủy sản; dự án cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; bảo quản, chế biến, ATTP...

- Về nông nghiệp: Các chương trình, dự án giống cây - con năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh và biến đổi khí hậu; dự án giám sát, phòng ngừa và kiểm soát sâu bệnh, dịch bệnh; đầu tư bảo quản, chế biến, giảm tổn thất sau thu hoạch và VSATTP.

- Về lâm nghiệp: Gồm các giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế; cải thiện năng lực phòng cháy chữa cháy rừng; các mô hình quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ môi trường rừng.

- Về thủy lợi: Gồm công trình thủy lợi theo hướng đa chức năng và công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung; công trình thủy lợi đầu mối; hệ thống đê điều, dự án an toàn hồ chứa; các hồ chứa ở khu vực hạn hán; dự án thủy lợi nhỏ kết hợp với thủy điện ở khu vực miền núi; dự án tiết kiệm nước...

- Về KH-CN, nhân lực và thị trường: Gồm các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nhân lực, hình thành các cụm nghiên cứu - đào tạo - SX công nghệ cao; cơ sở hạ tầng và nhân lực cho hệ thống thông tin và dự báo thị trường; tiếp thị, quảng bá, phát triển thị trường và chuyển giao công nghệ.

Nông dân 4.0 làm nông nghiệp tuần hoàn – đa tầng kêu cứu Thủ tướng

Nông dân 4.0 làm nông nghiệp tuần hoàn – đa tầng kêu cứu Thủ tướng

Kinh tế 21/09/2020 - 20:02

Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến vừa tiếp tục kêu cứu Thủ tướng về những khó khăn, vướng mắc trong các dự án điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp.

VnSAT bàn giao tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã

VnSAT bàn giao tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã

Tái cơ cấu Nông nghiệp 21/09/2020 - 18:49

Sáng 21/9, Ban quản lý dự án VnSAT Kiên Giang đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã Phú Hòa.

Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận, thu hàng tỷ đồng/ha

Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận, thu hàng tỷ đồng/ha

Tái cơ cấu Nông nghiệp 21/09/2020 - 16:30

Những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận có nhiều đột phá khi các dự án nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư. Nhiều mô hình lợi nhuận hàng tỷ đồng/ha/năm.

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động tăng mạnh trở lại

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động tăng mạnh trở lại

Kinh tế 21/09/2020 - 16:27

Sau đại dịch Covid-19, hết giãn cách xã hội, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp trong nước bắt đầu trở lại khôi phục sản xuất, kinh doanh, khắc phục mọi khó khăn…

NutiFood ra mắt thương hiệu NutiMilk – dòng sản phẩm chuẩn cao thế giới

NutiFood ra mắt thương hiệu NutiMilk – dòng sản phẩm chuẩn cao thế giới

Doanh nghiệp 21/09/2020 - 13:52

NutiFood chính thức giới thiệu thương hiệu NutiMilk – Dòng sản phẩm từ sữa có chất lượng tương đương sữa ngoại nhập với 3,5g đạm và 4,0g béo trên 100 ml.

C.P. Việt Nam có 3 sản phẩm Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2020

C.P. Việt Nam có 3 sản phẩm Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 2020

Kinh tế 21/09/2020 - 12:12

3 sản phẩm của C.P Việt Nam là xúc xích, thịt lợn và TĂCN vừa đạt danh hiệu "Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam" năm 2020 tại Lễ tôn vinh ngày 20/9.

Giá heo hơi hôm nay 21/9: Miền Nam quay đầu giảm

Giá heo hơi hôm nay 21/9: Miền Nam quay đầu giảm

Thị trường 21/09/2020 - 09:10

Giá heo hơi hôm nay 21/9/2020 biến động trái chiều ở một số địa phương tại miền Bắc. Trong khi đó, giá heo hơi miền Nam giảm nhẹ, miền Trung tăng nhẹ.

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng nội tăng 20.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng nội tăng 20.000 đồng/lượng

Kinh tế 21/09/2020 - 09:09

Giá vàng hôm nay 21/9/2020 tại thị trường thế giới và trong nước tiếp tục tăng, nhưng không đáng kể. Giá vàng trong nước tiếp tục duy trì quanh mốc 56 triệu đồng/lượng.

Gỡ bất cập, không thể để phân bón thua ngay trên sân nhà

Gỡ bất cập, không thể để phân bón thua ngay trên sân nhà

Thị trường 21/09/2020 - 06:35

Các doanh nghiệp kiến nghị đưa phân bón vào nhóm mặt hàng chịu thuế với mức thuế suất từ 0-5%.

Nâng cao năng lực quản lý để khai thác công trình thủy lợi hiệu quả

Nâng cao năng lực quản lý để khai thác công trình thủy lợi hiệu quả

Tái cơ cấu Nông nghiệp 21/09/2020 - 06:30

Được tỉnh giao quản lý những công trình thủy lợi lớn, Công ty TNHH KTCTTL Bình Định không ngừng nâng cao năng lực quản lý để khai thác công trình đạt hiệu quả cao nhất.

VnSAT thúc đẩy phát triển lúa gạo bền vững

VnSAT thúc đẩy phát triển lúa gạo bền vững

Tái cơ cấu Nông nghiệp 21/09/2020 - 06:00

VnSAT đã có tác động tích cực đến phương thức canh tác của nông dân, tạo sự thay đổi lớn ở các vùng sản xuất, thúc đẩy phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững.

Bước đột phá cho nông nghiệp Sơn La và Tây Bắc

Bước đột phá cho nông nghiệp Sơn La và Tây Bắc

Kinh tế 20/09/2020 - 15:49

Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ tại Sơn La không chỉ có mang ý nghĩa kinh tế mà còn đóng góp vào an sinh xã hội của địa phương.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Gỡ bất cập, không thể để phân bón thua ngay trên sân nhà

Gỡ bất cập, không thể để phân bón thua ngay trên sân nhà

Các doanh nghiệp kiến nghị đưa phân bón vào nhóm mặt hàng chịu thuế với mức thuế suất từ 0-5%.

Đề xuất bổ sung nhóm đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ

Đề xuất bổ sung nhóm đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ

Tại phiên họp Chính phủ tháng 7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu về đề xuất bổ sung nhóm đối tượng thụ hưởng từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Agribank Hà Tĩnh II tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng nhà đa chức năng

Agribank Hà Tĩnh II tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng nhà đa chức năng

Công trình nhà đa chức năng Trường THCS Đại Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên được tài trợ bởi Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II.

Doanh nghiệp bất động sản lao đao trước cơn bão Covid-19

Doanh nghiệp bất động sản lao đao trước cơn bão Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 8 tháng đầu năm 2020 có 923 doanh nghiệp địa ốc tạm ngừng kinh doanh, tăng 136,1% so với cùng kỳ năm 2019.