| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 18/07/2020 , 13:21 (GMT+7)

Thủy lợi vùng cao cứu cánh cho nông nghiệp vùng Bảy Núi

Thứ Bảy 18/07/2020 , 13:21 (GMT+7)

Tỉnh An Giang đã đầu tư hệ thống thủy lợi vùng cao nên vào mùa hạn người dân Bảy Núi có thể yên tâm đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp