Thứ bảy, 21/07/2018 07:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mỗi xã một sản phẩm ở đất Cảng

11/08/2017, 14:35 (GMT+7)

Từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, 100 xã của Hải Phòng sẽ được hỗ trợ xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Mức hỗ trợ bằng 50% kinh phí thực hiện nhưng tối đa không quá 1 tỷ đồng/xã.

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết “Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân TP Hải Phòng, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025” do HĐND TP vừa thông qua.

Theo đó, 590ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn được ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 1.940ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô vừa được ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa và tạm ứng một lần tiền thuê đất, mặt nước 20 năm.

Các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được ngân sách hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà lưới, nhà bạt, vòm che, màng phủ, hệ thống tưới nước tự động, quạt nước, sục khí. Hỗ trợ toàn bộ kinh phí chứng nhận sản phẩm an toàn cho 1.245ha trong vùng sản xuất tập trung, vùng liên kết sản xuất hàng hóa thực hiện theo GAP.

TP cũng hỗ trợ kinh phí cho các mô hình trình diễn giống mới, giống tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học; các cơ sở tiêu thụ nông sản an toàn.

150 trang trại sẽ được hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển trang trại chăn nuôi. 120 công trình xử lý chất thải cho trang trại, khu sản xuất nông nghiệp tập trung được ngân sách chi 50% tổng chi phí đầu tư làm công trình nhưng không quá 300 triệu đồng/công trình. 15 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn được hỗ trợ 2 tỷ đồng/dự án.

ĐOÀN CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận