Thứ bảy, 21/07/2018 07:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xây dựng NTM theo hướng vững chắc

11/08/2017, 08:25 (GMT+7)

Nhằm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng vững chắc, phù hợp với những tiêu chuẩn theo bộ tiêu chí mới, vừa qua, Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thiện Đề án văn phòng điều phối NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã) trình UBND tỉnh.

Đề án này, ngành NN-PTNT tỉnh phối hợp cùng Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành, địa phương cùng thực hiện.

16-08-22_1
Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã có 16 xã đạt chuẩn NTM

Đến nay, một số địa phương đã và đang tiếp tục kiện toàn bộ máy BCĐ thực hiện chương trình NTM cấp huyện, xã theo hướng hợp nhất, chỉ thành lập 1 BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Một số huyện trên địa bàn tỉnh như Ninh Hải, Ninh Phước đã kiện toàn lại BCĐ, các huyện còn lại đang trong quá trình rà soát thành lập.

Trong năm 2017, tổng nguồn vốn được giao thực hiện chương trình NTM ở Ninh Thuận là 31 tỷ đồng đầu tư 56 công trình, trong đó có 42 công trình khởi công mới chủ yếu tập trung vào giao thông nông thôn (đường nội thôn, nội đồng). Số còn lại để đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa, trạm y tế, trường học...

Năm nay, Ninh Thuận triển khai chương trình xây dựng NTM ở các xã điểm như Thanh Hải (huyện Ninh Hải), xã An Hải (huyện Ninh Phước) trên cơ sở đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017. Các địa phương đăng ký đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn; chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí mới của tỉnh để tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt hoặc các tiêu chí còn yếu.

Ngoài nguồn vốn NTM được tỉnh bố trí, các xã đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn, dự án khác trên địa bàn để đầu tư cơ sở hạ tầng như trạm y tế, hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn (xã An Hải), trường học (xã Thanh Hải); quan tâm phát triển sản xuất, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và tiếp tục hỗ trợ, củng cố phát triển các HTX trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các xã cũng quan tâm nâng cao các tiêu chí còn yếu như môi trường, cơ sở vật chất văn hóa.

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí mới ở xã Thanh Hải là 13/19 tiêu chí, xã An Hải là 14/19 tiêu chí và dự kiến các xã này có khả năng đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017 như kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tất cả 16 xã của tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí cũ đang thực hiện rà soát để đánh giá lại chuẩn theo Bộ tiêu chí mới.

LÊ KHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận