Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

5 năm nông thôn mới Kiên Giang: Thành quả bước đầu

Thứ Ba 12/01/2016 , 06:05 (GMT+7)

Sau 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), bình quân toàn tỉnh Kiên Giang đạt 13,5 tiêu chí/xã, trong đó có 19/118 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM. 

1-tn-hiep-x-du-tien-cu-kien-ging-duoc-cong-nhn-ntm-to-dong-luc-cho-phong-tro-xy-dung-ntm-cu-tinh143907518
Tân Hiệp A, xã đầu tiên của Kiên Giang được công nhận đạt chuẩn NTM, tạo động lực cho phong trào xây dựng NTM của tỉnh

Kiên Giang đặt mục tiêu phấn đấu 5 năm tiếp theo có thêm 41 xã và 3 huyện đạt chuẩn NTM.

Thực hiện chủ trương xây dựng NTM theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020.

Ngay từ đầu, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền và đã triển khai được 5.375 cuộc tuyên truyền, vận động về chương trình NTM, có 264.726 lượt người tham dự. Qua đó, giúp cho người dân hiểu được chủ trương, mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó nhiệt tình tham gia ủng hộ. Đồng thời, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” gắn với “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phát động thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Trong kế hoạch quy định nội dung, tiêu chuẩn, thang điểm thi đua dành cho tập thể cấp huyện, xã và tiêu chuẩn thành tích thi đua của cá nhân, tập thể... Hưởng ứng phong trào thi đua, các cấp, các ngành, đoàn thể đã triển khai Lễ phát động các phong trào và tổ chức lễ ra quân xây dựng NTM ở các địa phương...

Quá trình thực hiện đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào đạt nhiều kết quả. Nổi bật là phát huy quyền dân chủ, người dân thực sự là chủ thể đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động để thực hiện 19 tiêu chí NTM.

Các ngành, các địa phương quan tâm huy động lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, tập trung xây dựng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện cho sản xuất, trường học, y tế... Đồng thời đẩy mạnh phổ biến, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; củng cố phát triển các hình thức sản xuất tập thể nhằm nâng cao hiệu qủa và thu nhập cho người sản xuất.

2-den-ny-kien-ging-d-co-19-x-duoc-cong-nhn-dt-chun-ntm143907748
Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã có 19/118 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM

Mặt trận và đoàn thể các cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua góp phần xây dựng NTM có sức lan tỏa. Điển hình như phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vận động thành lập hợp tác xã kiểu mới của Hội Nông dân; phong trào "5 không 3 sạch" của Hội Phụ nữ; phong trào thanh niên tình nguyện, xây dựng đường giao thông nông thôn của Đoàn thanh niên; phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xây dựng nhà đồng đội của Hội Cựu Chiến binh...

Ông Bùi Trung Phú, Chi cục trưởng Chi cục PTNT Kiên Giang cho biết, qua các đợt phát động phong trào, đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của người dân. Cụ thể trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tổng vốn đầu tư thực hiện chương trình giai đoạn 2010-2015 đạt 17.622,8 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt 7.926 tỷ đồng và vốn tín dụng là 9.696,8 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư cho giao thông, thủy lợi, trường học và tập trung cho 35 xã điểm xây dựng NTM.

Nhiều công trình cầu, đường, trường, trạm được xây dựng mới góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế ở từng địa phương nói riêng và cả tỉnh nói chung. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn.

Kết quả qua 5 năm triển khai chương trình, bình quân toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã, có 19/118 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM. Mức tăng bình quân là 8 tiêu chí/xã so với trước khi triển khai chương trình, riêng 35 xã điểm giai đoạn 2011-2015 bình quân đạt 15,8 tiêu chí/xã, tăng 10,3 tiêu chí.

Đặc biệt đời sống người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân trong khu vực nông thôn năm 2015 ước đạt 29,5 triệu đồng/người (năm 2010 là 12,6 triệu đồng) tăng 2,34 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5%, đến cuối năm 2015 còn 2,73% (năm 2010 là 8,84%).

3-co-so-h-tng-o-cc-x-ntm-duoc-du-tu-kh-dong-bo-d-gop-phn-thuc-dy-pht-trien-sn-xut143907841
Cơ sở hạ tầng ở các xã NTM được đầu tư khá đồng bộ

Điểm sáng trong xây dựng NTM ở Kiên Giang là đã hình thành và phát triển nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xây dựng cánh đồng lớn, vùng sản xuất hàng hóa lớn theo hướng chuyên canh, thâm canh... Điển hình như vùng lúa chất lượng cao 120.000 ha, vùng nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp, vùng tôm - lúa... mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các chính sách hỗ trợ của nhà nước đã giúp cho nông dân vay vốn mua máy cơ giới phục vụ sản xuất, có 60% diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, 60% sản lượng lúa sấy khô bằng máy, 100% diện tích lúa bơm tưới bằng máy, trong đó bơm điện khoảng 20%... góp phần giảm chi phí, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.

Kinh tế hợp tác ngày càng phát triển và lớn mạnh. Giai đoạn 2010-2015 tỉnh có 104 HTX nông nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số HTX lên 246, với 60.831 thành viên và 3.621 tổ hợp tác với 66.536 thành viên, trong đó có 186 HTX nông nghiệp, 13 HTX nuôi trồng thủy sản, 5 HTX tiểu thủ công nghiệp với 18.101 thành viên tham gia, tổng số vốn điều lệ 74,5 tỷ đồng, với tổng diện tích sản xuất là 39.030 ha.

Có 2.314 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng số thành viên 50.554 người, vốn góp là 8,7 tỷ đồng với 71.627 ha đất canh tác.

Bà con biên giới thoát nghèo nhờ vốn ngân hàng chính sách xã hội

Bà con biên giới thoát nghèo nhờ vốn ngân hàng chính sách xã hội

Chính sách 06/07/2020 - 15:23

Nhiều người dân đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn này để phát triển kinh tế, có hộ không những thoát nghèo mà còn trở thành gương sáng làm kinh tế giỏi.

Sắc mới Nghĩa Thành

Sắc mới Nghĩa Thành

Nông thôn mới 06/07/2020 - 14:26

Ngày 11/2/2020, xã Nghĩa Thành được thành lập theo Nghị quyết 831/NQ-UBTVQH 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nghĩa Liên, Nghĩa Thắng, Nghĩa Tân.

Làng nghề nước mắm Nam Ô nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể

Làng nghề nước mắm Nam Ô nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể

Nông thôn mới 05/07/2020 - 19:41

Nghề làm nước mắm Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thành phố Yên Bái hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thành phố Yên Bái hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới 05/07/2020 - 15:09

Ngày 5/7/2020, TP. Yên Bái tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Kiên Giang: Gần 327 tỷ đồng phát triển sản phẩm OCOP

Kiên Giang: Gần 327 tỷ đồng phát triển sản phẩm OCOP

OCOP 03/07/2020 - 15:50

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, với tổng kinh phí gần 327 tỷ đồng.

Giải bài toán thiếu nước sạch cho các huyện phía nam Thủ đô

Giải bài toán thiếu nước sạch cho các huyện phía nam Thủ đô

Nông thôn mới 03/07/2020 - 06:15

Hà Nội đặt mục tiêu năm 2020 tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100% nhưng đến nay 5 huyện phía Nam tỷ lệ dùng rất thấp, có địa phương chỉ khoảng 30-40%.

Thừa Thiên - Huế: Thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thừa Thiên - Huế: Thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 02/07/2020 - 09:10

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có các quyết định công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Nơi nhiều oxy nhất nhì Hà Nội

Nơi nhiều oxy nhất nhì Hà Nội

Nông thôn mới 02/07/2020 - 07:10

Tỷ lệ cây xanh trên dân số của xã Vân Hà cao nhất nhì Thủ đô Hà Nội bởi thế hầu hết khách đến đây đều tranh thủ hít thật sâu, căng đầy lồng ngực

Vĩnh Thuận biến giấc mơ nông thôn mới thành hiện thực

Vĩnh Thuận biến giấc mơ nông thôn mới thành hiện thực

Nông thôn mới 01/07/2020 - 07:01

Giấc mơ tiến lên huyện NTM của người dân Vĩnh Thuận đang dần trở thành hiện thực, khi có 7/7 xã đạt chuẩn và đã hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM.

2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 30/06/2020 - 16:35

Đó là huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Cư M’gar khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Cư M’gar khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới 30/06/2020 - 13:10

Những năm qua, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) đã phát huy tốt quy chế dân chủ, huy động sức mạnh, nguồn lực trong nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM.

Hà Tĩnh: Nâng cao kiến thức về Chương trình OCOP cho hơn 210 học viên

Hà Tĩnh: Nâng cao kiến thức về Chương trình OCOP cho hơn 210 học viên

Nông thôn mới 30/06/2020 - 10:23

Đối tượng được tập huấn là cán bộ phụ trách Chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã, chủ thể tham gia OCOP và đại diện một số đơn vị tư vấn.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Đồng Nai: Vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh

Đồng Nai: Vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đang giải quyết cho vay vốn trong lĩnh vực không phải đảm bảo bằng tài sản nông nghiệp, nông thôn…

Khởi nghiệp làm miến dong

Khởi nghiệp làm miến dong

Khởi nghiệp khi còn rất trẻ, anh thanh niên Nguyễn Văn Ba, 24 tuổi đã quyết định tiếp nối nghề làm miến của gia đình để phát triển sản xuất quy mô lớn.

Nam Định: Phấn đấu năm 2025 có 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Nam Định: Phấn đấu năm 2025 có 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020.