Chủ nhật, 18/08/2019 01:03 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

'Công ty nhà chùa' và 'giai cấp tăng phú'?

24/02/2019, 06:35 (GMT+7)

Việt Nam hiện có 6 tôn giáo lớn, được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành và Hồi giáo. Người viết bài này tôn trọng mọi tôn giáo, tuy nhiên, ít nhiều vẫn nghiêng về Phật giáo bởi tổ tiên từ ngàn năm qua theo tôn giáo này nên cảm tính là khó tránh khỏi.

Song gần đây, tôi cảm thấy thất vọng bởi đã và đang xuất hiện những hiện tượng không đẹp, trái với giáo lý Phật giáo xuất hiện ở một số nơi. Đặc biệt là xuất hiện hiện tượng gọi là "Công ty nhà chùa, thị trường thần thánh, doanh nhân sư sãi, tầng lớp tăng phú".

Ở một số nơi đã và đang xuất hiện hiện tượng thương mại hóa lễ hội, làm ảnh hưởng tới giáo lý tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Với tư cách công dân, xin đề nghị Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo về việc này đồng thời đề ra một số giải pháp, cụ thể là:

Một, hạn chế các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này bởi hiện, đã và đang xuất hiện hiện tượng một số doanh nghiệp “nhúng tay” quá sâu, thậm chí coi đây như một “thị trường màu mỡ”.

Thứ hai, với chức năng quản lý, Nhà nước cần có những qui định chặt chẽ để đưa các hoạt động này vào khuôn khổ theo qui định của luật pháp.

Thứ ba, cần có qui chế để giám sát nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực này một cách có lý, có tình, có tôn trọng tín ngưỡng nhưng cũng có kỉ cương. Tất cả mọi nguồn thu đều phải được minh bạch qua sự giám sát của Nhà nước.

Thứ tư, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân tín ngưỡng nhưng không u mê, lú lẫn... để bị lợi dụng. Đặc biệt là với lễ dâng sao, giải hạn vốn không có trong giáo lý Phật giáo Việt Nam hiện đang là vấn đề nhức nhối.

Thứ năm, đề nghị Hội Phật giáo Việt Nam không chỉ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo qui định mà còn mong muốn Hội Phật giáo Việt Nam chung tay, góp sức truyên truyền, vận động sư sãi và phật tử đi tiên phong trong lĩnh vực này.

Thứ sáu, yêu cầu bắt buộc cán bộ, đảng viên thực hiện đúng chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước và làm gương.

Nếu "đối đầu" với tôn giáo là một sai lầm thì buông lỏng vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này cũng là một sai lầm nghiêm trọng.

Những biện pháp trên chính là để làm trong sáng lễ hội, giữ gìn sự trong sạch, linh thiêng của Phật giáo, một tôn giáo hiện có số tín đồ đông nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam.

BÙI HOÀNG TÁM (Kiến thức gia đình số 8)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận