Thứ hai, 25/06/2018 02:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin

26/06/2014, 21:30 (GMT+7)

Ngày 26/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ nhất về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, ngành viễn thông nhờ ứng dụng mạnh công nghệ thông tin đã nâng cao khả năng cạnh tranh, không chỉ trên sân nhà mà còn mở rộng đầu tư ra hơn 10 quốc gia. Bên cạnh đó, thuê dịch vụ công nghệ thông tin là xu hướng trên thế giới.

Góc độ khác, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nhìn nhận, cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin sẽ tạo động lực phát triển đột phá cho doanh nghiệp, mua sắm chính phủ phải là đầu ra cho doanh nghiệp.

Theo quy trình đầu tư, một dự án về công nghệ thông tin phải mất hàng năm để hoàn tất thủ tục nên có khi được phê duyệt thì công nghệ đã lạc hậu. “Cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin sẽ giúp khắc phục được tình trạng này” - ông Đông nói.

Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của công nghệ thông tin như là một công cụ hữu hiệu tạo phương thức phát triển mới, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao năng lực cạnh tranh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để việc ứng dụng công nghệ thông tin được thúc đẩy mạnh mẽ trong thơi gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến nhiều người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, phải tập trung mạnh vào y tế, giáo dục, xây dựng, hải quan, thuế. Tại các cơ quan nhà nước, Thủ tướng yêu cầu phải triển khai trước việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp...

NHƯ NGỌC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận