Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Kết quả Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Thứ Năm 25/10/2018 , 15:16 (GMT+7)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV đối với 48 người vừa được công bố chiều nay (25/10).

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV

KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC

1. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Tín nhiệm cao: 323/66,6%.

Tín nhiệm: 146/30,1%

Tín nhiệm thấp: 06/1,24%
 

KHỐI QUỐC HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Tín nhiệm cao: 437/90,1%

Tín nhiệm:  34/7,01%

Tín nhiệm thấp: 4/0,82%

2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Tín nhiệm cao: 372/76,7%

Tín nhiệm: 91/18,76%

Tín nhiệm thấp: 11/2,27%

3. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Tín nhiệm cao: 374/77,1%

Tín nhiệm: 92/18,97

Tín nhiệm thấp: 9/1,86

4. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 

Tín nhiệm cao: 327/67,42%

Tín nhiệm: 135/27,84%

Tín nhiệm thấp: 13/2,68%

5. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 

Tín nhiệm cao: 362/74,64%

Tín nhiệm: 102/21,03%

Tín nhiệm thấp: 7/2,68%

6. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 210/43,3%

Tín nhiệm: 232/47,84%

Tín nhiệm thấp: 32/6,6%

7. Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 326/67,22%

Tín nhiệm: 146/30,1%

Tín nhiệm thấp: 2/0,41%

8. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 290/59,79%

Tín nhiệm: 181/37,32%

Tín nhiệm thấp: 3/0,62%

9. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 276/56,91%

Tín nhiệm: 176/36,29%

Tín nhiệm thấp: 22/4,54%

10. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 317/63,36%

Tín nhiệm: 145/29,9%

Tín nhiệm thấp: 12/2,47%

11. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 330/68,04%

Tín nhiệm: 139/28,66%

Tín nhiệm thấp: 5/1,03%

12. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 323/66,6%

Tín nhiệm:144/29,69%

Tín nhiệm thấp: 7/1,44%

13. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 279/57,53%

Tín nhiệm: 171/35,26%

Tín nhiệm thấp: 25/5,15%

14. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 338/69,69%

Tín nhiệm: 118/24,33%

Tín nhiệm thấp: 19/3,92%

15. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tín nhiệm cao: 315/64,95%

Tín nhiệm: 133/27,42%

Tín nhiệm thấp: 26/5,36%

16. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Tín nhiệm cao: 236/54,23%

Tín nhiệm: 182/37,53%

Tín nhiệm thấp: 29/5,98%

17. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 341/70,31%

Tín nhiệm: 120/24,74%

Tín nhiệm thấp: 14/2,89%

18. Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. 

Tín nhiệm cao: 286/58,97%

Tín nhiệm: 166/34,23%

Tín nhiệm thấp: 23/4,74%

KHỐI CHÍNH PHỦ

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tín nhiệm cao: 393 (81,03%)

Tín nhiệm: 68 (14,02%)

Tín nhiệm thấp: 14 (2,89%)

2. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tín nhiệm cao: 336 (69,28%

Tín nhiệm: 122 (25,15%)

Tín nhiệm thấp: 15 (3,09%)

3. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Tín nhiệm cao: 377 (77,73%)

Tín nhiệm: 85 (17,53%)

Tín nhiệm thấp: 10 (2,06%)

4. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tín nhiệm cao: 354 (72,99%)

Tín nhiệm: 103 (21,24%)

Tín nhiệm thấp: 17 (3,51%)

5. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tín nhiệm cao: 305 (62,89%)

Tín nhiệm: 140 (28,87%)

Tín nhiệm thấp: 28 (5,77%)

6. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tín nhiệm cao: 210 (43,3%)

Tín nhiệm: 212 (43,71%)

Tín nhiệm thấp: 50 (10,31%)

7. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Tín nhiệm cao: 341 (70,31%)

Tín nhiệm: 120 (24,74%)

Tín nhiệm thấp: 12 (2,47%)

8. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tín nhiệm cao: 273/56,29%

Tín nhiệm: 149/30,72%

Tín nhiệm thấp: 51/10,52%

9. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Tín nhiệm cao: 169 (34,85%)

Tín nhiệm: 270 (55,67%)

Tín nhiệm thấp:  34 (7,01%)

10. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Tín nhiệm cao: 226 (46,6%)

Tín nhiệm: 188 (38,76%)

Tín nhiệm thấp: 57 (11,75%)

11. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

Tín nhiệm cao: 255 (52,58%)

Tín nhiệm: 203 (41,86%)

Tín nhiệm thấp: 14 (2,89%)

12. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Tín nhiệm cao: 307 (63,3%)

Tín nhiệm: 153 (31,55%)

Tín nhiệm thấp: 12 (2,47%)

13. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội. 

Tín nhiệm cao: 258 (53,2%)

Tín nhiệm: 189 (38,97%)

Tín nhiệm thấp: 25 (5,15%)

14. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Tín nhiệm cao: 169 (34,85%)

Tín nhiệm: 208 (42,89%)

Tín nhiệm thấp: 97 (20%)

15. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tín nhiệm cao: 229 (47,22%)

Tín nhiệm: 195 (40,21%

Tín nhiệm thấp: 49 (10,1%)

16. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Tín nhiệm cao: 273 (56,29%)

Tín nhiệm: 175 (36,08%)

Tín nhiệm thấp: 24 (4,95%)

17. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Tín nhiệm cao: 159 (32,78%)

Tín nhiệm: 226 (46,6%)

Tín nhiệm thấp: 89 (18,35%)

18. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tín nhiệm cao: 197 (40,62%)

Tín nhiệm: 208 (42,89%)

Tín nhiệm thấp: 69 (14,23%)

19. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Tín nhiệm cao: 339 (69,9%)

Tín nhiệm: 122 (25,15%)

Tín nhiệm thấp: 11 (2,27%)

20. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tín nhiệm cao: 304 (62,68%)

Tín nhiệm: 158 (32,58%)

Tín nhiệm thấp: 12 (2,47%)

21. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Tín nhiệm cao: 318 (65,57%)

Tín nhiệm: 134 (27,63%)

Tín nhiệm thấp: 22 (4,54%)

22. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tín nhiệm cao: 140 (28,87%)

Tín nhiệm: 194 (40%)

Tín nhiệm thấp: 137 (28,25%)

23. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Tín nhiệm cao:157 (32,37%)

Tín nhiệm: 250 (51,55%)

Tín nhiệm thấp:  64 (13,2%)

24. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Tín nhiệm cao: 142 (29,28%)

Tín nhiệm: 221 (45,57%)

Tín nhiệm thấp: 107 (22,06%)

25. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tín nhiệm cao: 148 (30,52%

Tín nhiệm: 252 (51,96%)

Tín nhiệm thấp: 72 (14,85%)

26. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Tín nhiệm cao: 224 (46,19%)

Tín nhiệm: 197 (40,62%)

Tín nhiệm thấp:  53 (10,93%)

KHỐI TANDTC, VKSNDTC VÀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. 

Tín nhiệm cao: 286/58,97%

Tín nhiệm: 171/35,26%

Tín nhiệm thấp: 18/3,71%

2. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Tín nhiệm cao: 204/42,06%

Tín nhiệm: 299/47,22%

Tín nhiệm thấp: 41/8,45%

3. Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Tín nhiệm cao: 245/50,52%

Tín nhiệm: 194/40%

Tín nhiệm thấp: 36/7,42%

(VOV.vn)

Ông Dương Thanh Bình giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ông Dương Thanh Bình giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chính trị 15/07/2020 - 17:38

Theo Nghị quyết số 112/2020/QH14, ông Dương Thanh Bình được Quốc hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH) khóa XIV.

'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

Chính trị 11/07/2020 - 14:13

Sáng 11/7, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thú y Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư với Tổng thống Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư với Tổng thống Trump

Chính trị 11/07/2020 - 12:06

Kỷ niệm 25 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng với Tổng thống Trump.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm ngành Thú y

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm ngành Thú y

Chính trị 10/07/2020 - 11:22

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Truyền thống ngành Thú y Việt Nam (11/7/1950-11/7/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng.

Văn Chấn phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm

Văn Chấn phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm

Chính trị 09/07/2020 - 20:12

Đại hội đại biểu huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 8-10/7/2020 xác định: Phát triển kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm đảm bảo an sinh xã hội…

Bến Tre thiệt hại do xâm nhập mặn trên 1.600 tỷ đồng

Bến Tre thiệt hại do xâm nhập mặn trên 1.600 tỷ đồng

Chính trị 08/07/2020 - 20:09

Riêng ở lĩnh vực nông nghiệp, Bến Tre có gần 28.000 ha cây ăn quả, gần 3.100 ha nuôi thủy sản bị thiệt hại... ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 1.600 tỷ đồng.

Ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ông Lê Duy Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Chính trị 08/07/2020 - 15:05

Ông Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà

Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà

Chính trị 08/07/2020 - 11:28

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Chính trị 08/07/2020 - 10:53

Thượng tá Huỳnh Hoài Hận - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Chính trị 07/07/2020 - 13:13

Trung tá Kiều Đức Tính được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Chính trị 07/07/2020 - 13:10

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiên tai là sự vụ, phòng ngừa cần tính tương lai

Thiên tai là sự vụ, phòng ngừa cần tính tương lai

Chính trị 06/07/2020 - 18:28

“Tổng cục Phòng chống thiên tai tiếp tục duy trì được phong độ, hoàn thành cơ bản các nội dung đề ra", đó là nhận định của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp.

Xem thêm
Lần đầu tiên có gameshow về phòng, chống thiên tai

Lần đầu tiên có gameshow về phòng, chống thiên tai

Ngày 15/7, tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với kênh truyền hình VTV8 tổ chức phát động vòng Chung kết Cuộc thi Xung kích phòng chống thiên tai.

Người mang cả Tháp Mười ra 'đặt' giữa lòng Hà Nội

Người mang cả Tháp Mười ra 'đặt' giữa lòng Hà Nội

Cởi trần trùng trục, cơ bắp căng vồng, Huân chống thuyền đi vun vút giữa mênh mông đồng sen, tưởng như anh hai lúa ở miệt sông nước xa lắc, xa lơ nào đó…