Chủ nhật, 24/06/2018 06:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nâng cao trình độ cho 8.000 lượt cán bộ, công chức

18/02/2014, 10:30 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014.

Được biết, trong năm 2013, gần 8.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó có 705 cán bộ, công chức được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; hơn 3.000 cán bộ, công chức được đào tạo lý luận chính trị và trên 4.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn.

Đội ngũ cán bộ, công chức trên sau khi đào tạo sẽ là nguồn quan trọng bổ sung cho hệ thống chính trị của tỉnh, nhất là ở cấp cơ sở hiện còn thiếu và chưa đạt chuẩn.

M.SÁNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận