Thứ năm, 18/10/2018 01:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quý IV/2011, tổng kết việc sắp xếp, đổi mới NLTQD

21/11/2011, 09:43 (GMT+7)

Trong quý IV/2011, Bộ NN- PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị. Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 16/11/2011.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, để khắc phục tồn tại, yếu kém, đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ NN- PTNT cập nhật thêm thực trạng, tình hình hoạt động của các nông, lâm trường đến nay. Trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị, các Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP theo hướng đánh giá toàn diện kết quả triển khai, bao gồm kết quả đạt được, tồn tại yếu kém và các nguyên nhân, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, đổi mới phát triển nông lâm trường quốc doanh.

Bộ NN- PTNT cần phối hợp với Bộ TN- MT báo cáo đánh giá hiện trạng, rà soát đất đai, các hợp đồng giao khoán đất trong các nông, lâm trường, làm rõ vướng mắc khó khăn, giải pháp khắc phục để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị nhân dịp thảo luận sửa đổi Luật Đất đai, thời gian hoàn thành trước ngày 1/4/2012.

Trên cơ sở tổng kết việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, báo cáo hiện trạng rà soát sử dụng đất các đơn vị, tổng công ty nhà nước, Bộ NN- PTNT báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị những nội dung, giải pháp còn vướng mắc, khó khăn để tiếp tục sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

PV - ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận