Thứ ba, 25/09/2018 10:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ra mắt Cổng thông tin điện tử ĐĐB Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Trị

17/10/2012, 13:50 (GMT+7)

Chiều 16/10, ĐĐB Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Trị đã ra mắt Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh, có tên miền http://ddbqh-hdndqt.gov.vn.

Chiều 16/10, ĐĐB Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Trị đã ra mắt Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh, có tên miền http://ddbqh-hdndqt.gov.vn.

Ông Phạm Đức Châu- Trưởng ĐĐB Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết, cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh là nơi tập hợp, truyền tải thông tin hoạt động và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh với các tổ chức, cá nhân.

Ông Phạm Đức Châu công bố ra mắt Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin được thể hiện bằng các hình thức văn bản, âm thanh, hỉnh ảnh, video…Thông tin sử dụng trên cổng thông tin gồm các nội dung: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh; hệ thống văn bản của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương; các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, thông tin về các kỳ họp của Quốc hội, các kỳ họp của HĐND tỉnh; thông tin nghiên cứu, trao đổi về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh...

LÂM QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận