| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 28/10/2020 , 09:19 (GMT+7)

Hình ảnh bão số 9 từ Quảng Ngãi

Thứ Tư 28/10/2020 , 09:19 (GMT+7)

Bão số 9 cách Quảng Ngãi khoảng 85km với sức gió cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15, cây cối đổ rạp, nhà cửa tốc mái trong mưa lớn.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp