| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 24/08/2020 , 16:41 (GMT+7)

Bơ Mỹ cho trái trĩu trồng xen trong vườn cà phê

Thứ Hai 24/08/2020 , 16:41 (GMT+7)

Trái bơ Mỹ được gia đình ông Trần Văn Xuất ở Lâm Đồng trồng xen trong vườn cà phê, phát triển mạnh, cho trái trĩu cành. Hướng đến sản xuất sạch, xuất khẩu đi Mỹ.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp