| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 20/02/2021 , 21:15 (GMT+7)

Hải Dương gặp khó khăn trong vận chuyển xuất khẩu hàng hóa

Thứ Bảy 20/02/2021 , 21:15 (GMT+7)

Thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19, việc vận chuyển hàng hóa ở Hải Dương đi các tỉnh để xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp