| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 26/03/2021 , 14:18 (GMT+7)

Kiện toàn, củng cố hệ thống ngành thú y đến 2030

Thứ Sáu 26/03/2021 , 14:18 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 ngày 22/3/2021.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp