| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 09/01/2021 , 10:32 (GMT+7)

Ngô sinh khối - Thức ăn giàu dinh dưỡng cho đại gia súc

Thứ Bảy 09/01/2021 , 10:32 (GMT+7)

Thời gian thu hoạch ngô sinh khối chỉ khoảng 75 ngày, cho hàm lượng dinh dưỡng cao hơn so với cỏ sữa từ 10 đến 12%, không mất công tẽ hạt, phơi và bảo quản.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp