| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 02/06/2022 , 15:06 (GMT+7)
Thứ Năm 02/06/2022 , 15:06 (GMT+7)

Các mô hình nông nghiệp tuần hoàn tận dụng nguồn chất thải, phế phụ phẩm để tái sử dụng nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả và bảo vệ hệ sinh thái.