| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 06/06/2022 , 17:22 (GMT+7)
Thứ Hai 06/06/2022 , 17:22 (GMT+7)

Không chỉ thay đổi tư duy sản xuất cho bà con nông dân, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc còn xây dựng nhiều cơ chế, chính sách dài hơi nhằm tạo ra đột phá trong chuyển đổi số nông nghiệp.