| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 02/06/2022 , 15:46 (GMT+7)
Thứ Năm 02/06/2022 , 15:46 (GMT+7)

Dự án VnSAT đã tài trợ cho Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) vườn ươm chồi để cung cấp giống cho việc tái canh cà phê của nông dân.