| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 12/08/2020 , 10:18 (GMT+7)

Xoài Úc ở 'thủ phủ' Cam Lâm cho thu hàng trăm triệu đồng/ha

Thứ Tư 12/08/2020 , 10:18 (GMT+7)

Với 3.000 ha xoài Úc cho năng suất cao, nhiều hộ gia đình ở Cam Lâm, Khánh Hòa hướng đến sản xuất sạch theo quy trình VietGAP để ổn định xuất khẩu.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp