Chủ nhật, 23/09/2018 06:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vĩnh Long: 94.400 lao động được đào tạo nghề

21/10/2010, 11:11 (GMT+7)

Vĩnh Long hiện có trên 580.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 94,2% dân số từ 15 tuổi trở lên. Trong 5 năm qua, từ các nguồn vốn trung ương và địa phương, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị giảng dạy cho các trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố để nâng cao năng lực lao động.

Với 29 trường, trung tâm và cơ sở dạy nghề đang hoạt động phủ khắp tỉnh, từ năm 2006 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã đào tạo nghề cho 94.400 lao động, trong đó trung cấp, cao đẳng nghề có gần 9.000 người và dạy nghề ngắn hạn hơn 85.000 người. Công tác đào tạo nghề đã góp phần nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật lên 35%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 21%; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 4,5% và tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn còn 11%.

THANH PHONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận