Đường dây nóng : 091.352.8198

Thuế NK sản phẩm từ sắn giảm mạnh

Các sản phẩm sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên (lát đã được làm khô, đông lạnh hoặc loại khác) vốn có mức thuế NK 10% sẽ giảm xuống còn 3% bắt đầu từ ngày 25/3/2014.
Tin bài khác

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế NK đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, các sản phẩm sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên (lát đã được làm khô, đông lạnh hoặc loại khác) vốn có mức thuế NK 10% sẽ giảm xuống còn 3% bắt đầu từ ngày 25/3/2014.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Sơn Trang
Bình luận Gửi phản hồi