Thứ bảy, 07/12/2019 09:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

10 sản phẩm đầu tiên của Chương trình “OCOP Lào Cai” đã được UBND tỉnh phê duyệt

21/03/2019, 10:02 (GMT+7)

Ngày 19/03/2019 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND phê duyệt 10 sản phẩm đầu tiên của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai - OCOP Lào Cai” năm 2018.

Qua vòng đánh giá cấp huyện của 6/9 huyện, thành phố có 28 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 27 sản phẩm có mẫu gửi kèm (thiếu sản phẩm Quýt Mường Khương do không phải thời vụ)

Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp và đánh giá sản phẩm, dưới sự hướng dẫn của Tư vấn Chương trình OCOP quốc gia - GS Trần Văn Ơn và cộng sự.

Sản phẩm gạo Séng Cù

Sau khi tổng hợp kết quả chấm điểm của thành viên Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm đã thông báo công khai kết quả đến các địa phương, doanh nghiệp, HTX đăng ký đánh giá, xếp hạng sản phẩm để tiếp thu ý kiến phản ánh. Ngày 11/3/2019 Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm đã tiến hành họp thống nhất kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm lần cuối trước khi trình UBND tinh phê duyệt. Kết quả phê duyệt của UBND tỉnh Lào Cai có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, của 8 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh gồm: 1 sản phẩm (gạo Séng Cù của HTX Tiên Phong Mường Vi, Bát Xát) đạt tiêu chuẩn 4 sao; 9 sản phẩm ( tương ớt Mường Khương; bưởi Múc; gạo Séng Cù Mường Khương; quả su su Sa Pa; rượu thóc Thanh Kim; chè Shan Mường Khương; Phong Hải Danh Trà; Rượu men lá Na Lang; Rượu gạo Thanh Kim) đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh.

Việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai đã được tổ chức chặt chẽ, khách quan, công tâm, minh bạch, các sản phẩm được lựa chọn đạt tiêu chuẩn theo đúng Bộ tiêu chí đã ban hành. Mọi thắc mắc về việc đánh giá, chấm điểm được Tư vấn chương trình OCOP quốc gia giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Đây là tiền đề và là bước khởi đầu quan trọng cho Chương trình OCOP tỉnh Lào Cai năm 2019 và những năm tiếp theo.

TIẾN ĐẠT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận