Thứ năm, 25/04/2019 10:46 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ban hành nghị định mới về bán đấu giá tài sản

09/03/2010, 08:48 (GMT+7)

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010 và thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Một phiên bán đấu giá tài sản ở Hà Nội

Ngày 4/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản. Nghị định áp dụng đối với việc bán đấu giá các loại tài sản như tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá. Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật cũng được quy định trong nghị định. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Điều 14 nghị định này để bán tài sản thuộc sở hữu của mình thì áp dụng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định. Việc bán tài sản nhà nước ở nước ngoài, tài sản đặc biệt tại đơn vị vũ trang nhân dân không áp dụng các quy định của Nghị định mà tuân theo quy định của pháp luật có liên quan đối với loại tài sản đó. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010 và thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

(Theo TTXVN)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận