Chủ nhật, 15/09/2019 09:44 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực

11/03/2015, 08:52 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực
Theo Kết luận tại Phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ thông tin, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, cần phải chủ động bắt kịp xu thế chung, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế nhằm phát huy vai trò của hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia; trong đó nêu rõ các trọng tâm đối ngoại đa phương của Việt Nam đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2015. Thủ tướng cũng chỉ đạo Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đàm phán các FTA đang ở giai đoạn cuối để ký kết trong nửa đầu hoặc cuối năm 2015, bao gồm các Hiệp định: Việt Nam-EU, Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, Việt Nam-EFTA. Các bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ và sâu sắc hơn trong các cơ chế hợp tác kinh tế ASEAN thông qua các hội nghị các cấp nhằm nỗ lực cao nhất cho mục tiêu hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, cử đại diện Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4/2015. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2015 (Cộng đồng kinh tế ASEAN, các FTAs sắp được ký kết), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2015.
PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận