Thứ bảy, 14/12/2019 06:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nâng cao chất lượng xây dựng NTM

18/09/2018, 08:34 (GMT+7)

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký ban hành chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, xã Hương Bình, TX Hương Trà đã được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế công bố xã đạt chuẩn NTM. Đây cũng là một trong những xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia NTM giai đoạn 2016-2020.

21-25-03_ntm_hue_2
Xã Hương Bình đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM

Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng cao của người dân, Hương Bình, một xã vùng gò đồi phía tây của TX Hương Trà, một trong những vùng đất kinh tế mới của tỉnh, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Giải pháp tập trung để Hương Bình đột phá trong xây dựng NTM chính là đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát huy lợi thế tiềm năng vùng gò đồi, nâng cao thu nhập của người dân, là những tiền đề để huy động nguồn lực tại chỗ góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Vì vậy, Hương Bình đã sớm đạt 19/19 tiêu chí với tổng nguồn lực thực hiện giai đoạn 2011-2017 gần 113 tỷ đồng. Đến nay, đời sống nhân dân Hương Bình ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng/năm, số hộ nghèo hiện chỉ con 3,43%.

Ông Hồ Vang, PGĐ Sở NN-PTNT Thừa Thiên- Huế kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh cho biết, phong trào xây dựng NTM ở địa phương luôn được lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, ngành quan tâm.

Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND nhằm triển khai Kết luận số 77/KL-TU ngày 30/10/21017 của Tỉnh ủy về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM đến năm 2020.

Song song với đó tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 04, ngày 08/01/2018 triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018. Nhờ có những bước đi quyết liệt, đúng hướng nên công tác xây dựng NTM của tỉnh đạt được kết quả vững chắc, không chạy theo thành tích, luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo đó, tổng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng NTM (vốn Trung ương) năm 2018 là 123,9 tỷ đồng. Tỉnh đã bố trí vốn cho 39 công trình khởi công mới để hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, chủ yếu là trường học, giao thông nông thôn, thủy lợi… cho nhóm 19 xã phấn đấu về đích trong năm 2018 và các công trình cấp thiết phục vụ sản xuất, dân sinh.

Nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh đã lồng ghép bố trí hơn 118,4 tỷ đồng cho 43 công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời đã lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình giảm nghèo bền vững 68,8tỷ đồng.

21-25-03_ntm_hue_1
Vùng rau má chuyên canh tại xã Quảng Thọ (Quảng Điền) giúp nâng cao thu nhập cho người dân

Song song với xây dựng các công trình thiết yếu, quan trọng nhất là tổ chức phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM của TƯ đã bố trí hơn 9,3 tỷ đồng cho 103 mô hình phát triển sản xuất. Trong đó tập trung cho 21 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, chủ yếu là lúa và rau an toàn, 6 mô hình cải tạo vườn tạp, lồng ghép hỗ trợ hỗ trợ phát triển HTX để tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Hỗ trợ phát triển giáo dục nông thôn 4 tỷ đồng, đào tạo nghề cho lao động 3,8 tỷ đồng, vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý môi trường ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề 2 tỷ đồng.

Ngoài ra tỉnh còn hỗ trợ để duy tu, bảo dưỡng công trình, phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nông thôn, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội

Đến nay số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 15,26 tiêu chí/xã, tăng 0,12 tiêu chí/xã so với đầu năm 2018. Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau: Số xã đạt 15-18 tiêu chí là 1 xã; số xã đạt 10-14 tiêu chí là 40 xã. Số xã đạt 8-9 tiêu chí chỉ còn 3 xã và không còn xã dưới 8 tiêu chí. Tổng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình 6 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 1.734,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 123,9 tỷ đồng.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế nhấn mạnh, để Chương trình MTQG xây dựng NTM có kết quả tốt đề nghị các Sở, ban, ngành cùng bà con dốc sức tham gia xây dựng NTM. Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền, phát huy vai trò Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình.

Các tổ chức chính trị, xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng NTM theo hướng mỗi đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung, tiêu chí cụ thể. Nâng cao trách nhiệm, phân công cụ thể các ngành trực tiếp đỡ đầu cho các xã khó khăn, vận động các DN tiếp tục tham gia xây dựng NTM.

LÂM QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận