Chủ nhật, 15/09/2019 07:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chương trình MTQG giảm nghèo:

Tăng cho vay, giảm “cho không”

19/01/2015, 09:03 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết sẽ giảm dần chính sách hỗ trợ “cho không” trực tiếp sang đẩy mạnh chính sách cho vay vốn để hạn chế sự ỷ lại của người dân và thoát nghèo bền vững. 

Tăng cho vay, giảm cho không
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH tại cuộc họp BCĐ TƯ về giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 diễn ra cuối tuần qua, năm 2014, tổng nguồn vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo khoảng 34,7 nghìn tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo là 30,8 nghìn tỉ đồng (vốn cho chương trình giảm nghèo là 7 nghìn tỉ đồng, vốn thực hiện các chính sách giảm nghèo là 23,8 nghìn tìn đồng); vốn huy động khoảng 3,8 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở khung Nghị quyết 80/NQ-CP, các chính sách giảm nghèo tiếp tục được bố trí kinh phí thực hiện như: chính sách hỗ trợ GD-ĐT; hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ nghèo và cận nghèo; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ XK lao động, vay tín dụng ưu đãi…

Cụ thể trong năm 2014, ngân sách đã bố trí khoảng 12,8 nghìn tỉ đồng thực hiện mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi và người cận nghèo, học sinh sinh viên. Về GD-ĐT, ngân sách TƯ dành trên 7 nghìn tỉ đồng để miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo, trợ cấp học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số… 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, mặc dù chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững đã thu được những kết quả rất lớn, tuy nhiên tỉ lệ hộ nghèo, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa còn khá cao, tỉ lệ tái nghèo ở một số vùng còn lớn, cơ chế chính sách còn một số trùng lặp, chồng chéo.

Về cơ chế hỗ trợ, Phó Thủ tướng cho biết sẽ giảm dần chính sách hỗ trợ “cho không” trực tiếp sang đẩy mạnh chính sách cho vay vốn để hạn chế sự ỷ lại của người dân và thoát nghèo bền vững. Đồng thời, nghiên cứu lồng ghép giữa các chương trình MTQG khác với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nếu thấy hợp lí, đặc biệt là việc gắn với chương trình MTQG về xây dựng NTM.

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận