Thứ sáu, 22/06/2018 08:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

29/07/2011, 09:33 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1271/QĐ-TTg về việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

Ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1271/QĐ-TTg về việc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

Cuộc Tổng điều tra này nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các đơn vị hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đã điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011), cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển KT-XH của đất nước...

Cuộc tổng điều tra được tiến hành theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài. Thời gian thực hiện từ ngày 1-30/4/2012. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Thời gian thực hiện từ ngày 1-30/7/2012.

T.H

Đang được quan tâm

Gửi bình luận