Thứ tư, 11/12/2019 11:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

TP. HCM bổ nhiệm 156 lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn

21/11/2019, 09:17 (GMT+7)

Dựa trên những kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội Vụ yêu cầu Chủ tịch UBND TP. HCM kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trụ sở UBND TP. HCM.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa ký Thông báo kết luận thanh tra số 578/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND TP. HCM giai đoạn từ ngày 1/10/2016 – 31/12/2018.

Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên UBND TP. HCM đã quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 104 trường hợp.

Trong đó, có 11 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 3 trường hợp tính từ thời điểm có quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch UBND phường đến thời điểm có quyết định xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên chưa đủ 60 tháng công tác; 7 trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoạc quyết định công nhận chức danh công chức cấp xã không căn cứ vào kết quả tuyển dụng.

Về bổ nhiệm, có 156 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại UBND TP. HCM thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: Chứng chỉ quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành…

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: Chủ trương, phê duyệt chủ trương, đề xuất phương án nhân sự, tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết, làm việc với cơ quan, tổ chức nơi đi, nơi đến nhận xét. Về số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, đến thời điểm thanh tra vẫn còn 5 chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định 1 người/phòng ban.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP. HCM thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó.

Chấm dứt sử dụng lao động đối với 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay. Kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục.

Yêu cầu Chủ tịch UBND TP. HCM kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý những hạn chế, tồn tại như nội dung tron Thông báo Kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận