Thứ tư, 21/11/2018 07:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từ ngày 15/4/2010: Thành lập “Tổ chức Thống kê Bộ, ngành”

18/01/2010, 10:39 (GMT+7)

Để đáp ứng nhu cầu quản lí, sử dụng và cung cấp thông tin đạt hiệu quả tại các cơ quan cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ, ngành), Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của “Tổ chức thống kê Bộ, ngành”.

Theo đó, các Bộ trưởng và Thủ trưởng ngành sẽ có quyền ra quyết định thành lập các “Phòng Thống kê” trực thuộc các đơn vị của Bộ, ngành mình hoặc trình Chính phủ thành lập các Cục, Vụ nhằm thực hiện chức năng thống kê cho Bộ, ngành đó. Việc thành lập cấp Phòng hay cấp Cục, Vụ sẽ căn cứ vào mức độ yêu cầu thông tin thống kê nhằm phục vụ công tác điều hành chỉ đạo của các Bộ, ngành đó cũng như nhu cầu được cung cấp thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác.

L.B

Đang được quan tâm

Gửi bình luận