| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 16/11/2020 , 18:07 (GMT+7)

Chặng đường Thi đua yêu nước ngành nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025

Thứ Hai 16/11/2020 , 18:07 (GMT+7)

5 năm qua, ngành NN-PTNT đã đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho hơn 1.600 tập thể, cá nhân và khen thưởng cấp Bộ cho hơn 1.400 tập thể, cá nhân.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp