| Hotline: 0983.970.780

Chủ Nhật 18/10/2020 , 06:38 (GMT+7)

Hà Tĩnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ Nhật 18/10/2020 , 06:38 (GMT+7)

Tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành trồng trọt, chăn nuôi theo hướng đi vào chiều sâu, định hướng giai đoạn 2020 đến 2025.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp