| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 26/03/2021 , 14:08 (GMT+7)

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi đến 2030

Thứ Sáu 26/03/2021 , 14:08 (GMT+7)

Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030 vào ngày 24/3/2021.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp