| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 17/07/2020 , 06:00 (GMT+7)

Kỹ sư trẻ trồng nho không hạt lãi khoảng 40 triệu đồng mỗi vụ

Thứ Sáu 17/07/2020 , 06:00 (GMT+7)

Vườn nho Hạ Đen sau một năm của anh Đinh Ngọc Quân là mô hình thử nghiệm đầu tiên tại tỉnh Tuyên Quang đang mang hiệu quả kinh tế mỗi vụ lãi 40 triệu đồng.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp