| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 23/11/2020 , 15:41 (GMT+7)

Ngành nghề nông thôn góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc

Thứ Hai 23/11/2020 , 15:41 (GMT+7)

Phát triển ngành nghề nông thôn góp phần quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế dịch vụ ở nông thôn, đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp