| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 01/06/2022 , 10:00 (GMT+7)
Thứ Tư 01/06/2022 , 10:00 (GMT+7)

Công ty Thủy nông Ninh Thuận lên kế hoạch đảm bảo nước tưới cho vụ hè thu với tổng diện tích sản xuất khoảng 24.200ha. Trong đó, cây lúa chiếm 13.500ha.