| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 02/06/2022 , 08:00 (GMT+7)
Thứ Năm 02/06/2022 , 08:00 (GMT+7)

Để phát triển nuôi biển công nghiệp, quy mô hàng hóa lớn, ngành thủy sản cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó bao gồm chuyển nuôi truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao.