| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 03/10/2020 , 13:42 (GMT+7)

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với bảo tồn làng nghề truyền thống

Thứ Bảy 03/10/2020 , 13:42 (GMT+7)

Với 75 làng nghề truyền thống: thêu ren, mây tre đan, gốm sứ,chế tác đá,… Ninh Bình đang quan tâm phát triển Chương trình OCOP gắn với bảo tồn các giá trị làng nghề.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp