| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 15/09/2020 , 20:44 (GMT+7)

Tạo bước đột phá mới trong chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030

Thứ Ba 15/09/2020 , 20:44 (GMT+7)

Cơ hội của ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn còn rất lớn. Xây dựng chiến lược phát triển đến 2030 là nền móng quan trọng để ngành chăn nuôi phát triển trong giai đoạn tới.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp