| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 12/02/2021 , 08:00 (GMT+7)

Xuân về trên căn cứ cách mạng Việt - Lào

Thứ Sáu 12/02/2021 , 08:00 (GMT+7)

Hơn 70 năm, nhân dân trong bản Lao Khô vẫn tiếp nối phát huy truyền thống cách mạng của ông cha để xây dựng quê hương vượt qua khó khăn, thêm giàu, thêm đẹp.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp