Thứ sáu, 25/05/2018 02:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cơ cấu lại nợ, khoanh nợ cho người nuôi tôm, cá tra

18/04/2014, 07:00 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra.

Cơ cấu lại nợ, khoanh nợ cho người nuôi tôm, cá tra
Ảnh minh họa

Quyết định này quy định về việc xử lý đối với các khoản nợ quá hạn và nợ đã được cơ cấu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, HTX nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng đến ngày 31/12/2013. 

Theo đó, tổ chức tín dụng xử lý các khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn tạm thời trong việc trả nợ như sau: cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng (bao gồm cả thời gian đã được cơ cấu lại nợ); không thu lãi quá hạn, lãi phạt đối với khoản nợ đã được cơ cấu; ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau; trường hợp khách hàng đã trả xong nợ gốc, chưa trả hết nợ lãi thì tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng để có kế hoạch thu dần hàng năm tiếp theo; miễn, giảm lãi vay theo quy định của tổ chức tín dụng.

Với các khoản nợ của khách hàng không có khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, xử lý như sau: Tổ chức tín dụng trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã về việc khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh…) để quyết định khoanh nợ trong thời hạn 3 năm đối với khách hàng; trong thời gian khoanh nợ, tổ chức tín dụng tính lãi nhưng không thu của khách hàng, sau 3 năm khách hàng trả được đầy đủ gốc thì xóa lãi cho khách hàng, trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc thì tổ chức tín dụng xử lý theo quy định của pháp luật; số lãi khách hàng chưa trả được đến thời điểm khoanh nợ, tổ chức tín dụng thực hiện xem xét miễn, giảm lãi theo các quy định hiện hành (không tính lãi quá hạn, lãi phạt); tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo nhóm nợ đang áp dụng đối với khoản nợ tại thời điểm khoanh nợ.

Cũng trong Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục xem xét cho khách hàng vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh trên cơ sở phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và không phụ thuộc vào các khoản nợ đã được xử lý nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cho vay tái cấp vốn tương ứng với số tiền tổ chức tín dụng thực hiện khoanh nợ cho khách hàng với lãi suất bằng 0%. Thời tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn hàng năm với thời hạn 3 năm.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận