Thứ năm, 19/07/2018 11:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công ty mẹ phải có vốn điều lệ thấp nhất 10.000 tỷ đồng

14/07/2014, 09:32 (GMT+7)

Từ ngày 1/9, Công ty mẹ phải có vốn điều lệ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng thì mới được phép thành lập”.

Đó là nội dung của Nghị định về tập đoàn kinh tế và TCty nhà nước vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

Với 5 chương, 41 điều, Nghị định cũng chỉ rõ, ngoài yêu cầu trên thì công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải đáp ứng các điều kiện như có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản suất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia về kinh tế và phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

Đối với TCty phải đáp ứng điều kiện vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 1.800 tỷ đồng. Nếu không đáp ứng các yêu cầu trên, tập đoàn kinh tế, TCty sẽ phải chấm dứt hoạt động theo hình thức này.

Nghị định cũng quy định doanh nghiệp (DN) bị chi phối không được góp vốn, mua cổ phần của DN giữ quyền chi phối trong cùng một tập đoàn kinh tế, TCty. Nếu DN bị chi phối trong cùng một đơn vị là tập đoàn kinh tế, TCty thì không được góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Bên cạnh đó, việc đầu tư vốn ra ngoài của công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên thực hiện theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên trong các tập đoàn kinh tế, TCty không được kinh doanh những ngành nghề không liên quan.

Đặc biệt, các tập đoàn kinh tế, TCty phải công khai, minh bạch các thông tin chủ yếu liên quan đến hoạt động của mình và phải đăng trên trang thông tin điện tử doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ www.business.gov.vn.

NHƯ NGỌC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận