Thứ bảy, 22/09/2018 11:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

3 ngành có tỷ suất lợi nhuận lớn nhất

15/02/2012, 10:18 (GMT+7)

Các công ty trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có tỷ suất lợi nhuận trên vốn và tài sản lớn nhất so với các ngành khác, đạt mức trên 20% năm 2011.

Thủy sản là một trong 3 ngành có tỷ lệ sinh lời cao

Theo Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX), các chỉ tiêu tài chính của các công ty niêm yết trong 2 năm qua cho thấy, các công ty trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có tỷ suất lợi nhuận trên vốn và tài sản lớn nhất so với các ngành khác, đạt mức trên 20% năm 2011.

Ngành thông tin - truyền thông có tốc độ tăng trưởng về doanh thu lớn nhất trong 2 năm qua. Trong khi đó, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản là các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của suy thoái kinh tế trong năm qua, với các chỉ tiêu về lợi nhuận giảm mạnh.

Về giá trị vốn hóa, ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 56,19% giá trị vốn hóa của thị trường. Giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết trên HSX giảm 137.000 tỷ đồng, còn lại 454.000 tỷ đồng vào cuối năm 2011.

HƯNG NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận