Chủ nhật, 23/09/2018 01:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công ty con không được góp vốn vào công ty mẹ

06/01/2010, 09:08 (GMT+7)

Ngoài ra, công ty con, doanh nghiệp phụ thuộc không được góp vốn mua cổ phần của các đơn vị trong cùng tập đoàn, tổng công ty.

Việc công ty mẹ bảo lãnh cho công ty con vay vốn ngân hàng diễn ra rất thường xuyên

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 242/2009/TT-BTC nhằm hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
Theo Thông tư, để tránh các công ty trong tập đoàn đầu tư chéo lẫn nhau, thậm chí “con” đầu tư vào “mẹ”, thông tư trên quy định, các công ty con không được đầu tư góp vốn vào công ty mẹ. Công ty con, doanh nghiệp phụ thuộc không được góp vốn mua cổ phần của các đơn vị trong cùng tập đoàn, tổng công ty. Cũng theo thông tư, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không được tự ý vay vốn làm cho hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ vượt quá 3 lần đối với công ty có hội đồng quản trị hoặc vượt quá vốn điều lệ đối với công ty không có  hội đồng quản trị mà phải báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước xem xét quyết định.
 

Để tránh nợ nần chồng chất, thông tư cũng quy định công ty nào không được phép huy động vốn vượt mức trên nhưng liên tục hai năm có hệ số nợ phải trả vượt vốn điều lệ ba lần thì phải chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, đa dạng hóa sở hữu các đơn vị thành viên, thu hồi vốn đầu tư vào các lĩnh vực ngoài ngành kinh doanh chính.... Thông tư cũng nêu rõ, nếu tài sản cố định mới công ty nhà nước đầu tư không mang lại hiệu quả như phương án ban đầu, công ty phải nhượng bán tài sản, không có khả năng thu hồi đủ vốn đã đầu tư dẫn tới không trả được nợ vay thì phải làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan để báo cáo đại diện chủ sở hữu xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo TTXVN)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận