Thứ tư, 24/04/2019 01:04 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐƯỜNG 9

08/01/2012, 16:36 (GMT+7)

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc: LÊ LỮ

Trụ sở: Khu phố 11 - Phường 5 - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị Điện thoại: 053.3 852 396 - Fax: 053.3 852 396  

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 là một Doanh nghiệp sở hữu 100% vốn Nhà nước được chuyển đổi từ Lâm trường Đường 9 theo Quyết định số 2471 /QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND Tỉnh Quảng trị và chính thức đi vào hoạt động tháng 5/2007. Công ty được Nhà nước giao quản lý và sử dụng rừng và đất rừng 7524 ha, phân bổ trên địa bàn 4 huyện thành: Huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong và Thành phố Đông Hà. Chức năng nhiệm vụ của Công ty là quản lý bảo vệ xây dựng và phát triển vốn rừng, khai thác nhựa thông, trồng rừng kinh tế, khai thác gỗ củi rừng trồng và tham gia thực hiện một số hạng mục công trình thuộc Dự án 661 được giao vốn hàng năm.

* Ngành, nghề kinh doanh: - Trồng và khai thác rừng trồng sản xuất - Quản lý chăm sóc bảo vệ vốn rừng hiện có và thực hiện nhiệm vụ công ích - Kinh doanh khai thác và chế biến nhựa thông - Sản xuất kinh doanh giống cây Lâm nghiệp - Đầu tư kinh doanh các mô hình sản xuất Nông Lâm kết hợp

* Một số thành tích đạt được trong những năm qua: - Cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2004 - Bằng khen của Bộ NN&PTNT Việt Nam năm 2005 - Bằng khen của UBND tỉnh năm 2005, 2007, 2008 - Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam Rừng thông nhựa do Công ty quản lý - Bằng khen của BCH CĐ NN&PTNT Việt Nam năm 2006 - Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh Quảng Trị năm 2007 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008 về thành tích trong công tác từ năm 2005 - 2007

Vườn ươm trung tâm Công ty

* Một số chỉ tiêu cơ bản của năm 2012 Khai thác nhựa thông: 350 tấn Khai thác gỗ rừng trồng: 400 ha Gieo tạo cây giống caácloại: 70 vạn Trồng rừng kinh tế : 340 ha Trồng rừng cao su : 60 ha Chăm sóc rừng: hơn 1.000 ha Chỉ tiêu doanh thu : 15,2 tỷ đồng Nộp ngân sách: 600 triệu đồng Tiền lương bình quân : 3,5 triệu/người/tháng

Rừng thông nhựa do Công ty quản lý

* Một số chỉ tiêu cơ bản từ nay đến năm 2015: - Trồng cây cao su: 1.000 ha - Rừng trồng nguyên liệu: 2.800 ha - Rừng thông nhựa đưa vào khai thác: 1.500 ha

Đang được quan tâm

Gửi bình luận