Thứ hai, 20/08/2018 08:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cty TNHH MTV Cao su Krông Buk: Năng suất vườn cây cao nhất các tỉnh Tây Nguyên

27/02/2012, 11:54 (GMT+7)

Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk vừa tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2012. Trong năm qua, mặc dù gặp thời tiết bất lợi, vườn cây bị bệnh phấn trắng, giá cả vật tư tăng cao nhưng nhờ sự đoàn kết, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nên Cty vẫn đạt được những thành tích cao.

Diện tích cao su kinh doanh đạt 2.080 ha, năng suất đạt 1,63 tấn/ha. Đây là năng suất cao nhất so với các Cty cao su ở Tây Nguyên. Tổng sản lượng đạt 4.011,3 tấn đạt 112,3 % so với kế hoạch được giao. Diện tích cà phê chè 898,76 ha thu hoạch 1.300 tấn nhân đạt 130% KH. Tổng doanh thu 429,3 tỷ đồng đạt 130% KH, tăng 36% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế 131,62 tỷ đồng đạt 209% so với KH tăng gấp 2,6 lần so với năm 2010. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 31%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đạt 43,8%. Nộp ngân sách nhà nước 46,21 tỷ đồng đạt 177% KH tăng 2,3 lần so với năm 2010.

Trong năm 2011 Cty đã triển khai các dự án trồng cao su ở các nơi như: Trồng mới ở Campuchia 1.404 ha, đưa diện tích trồng ở đây lên 1.638,5 ha hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Liên doanh với Cty cà phê 715C đã trồng mới được 89 ha và trồng mới ở khu vực Dliêya 38,7 ha. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, đời sống cán bộ công nhân viên được nâng lên. Tổng số cán bộ công nhân viên của Cty hiện có 1.586 người. Tiền lương bình quân 8.206.000 đồng/người/tháng. Tiền thưởng bình quân 13.677.000 đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc cho biết năm 2012 Cty phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể như sau: diện tích cao su kinh doanh đạt 2.619,5 ha trong đó ở Dliêya là 539,72 ha sản lượng 3.250 tấn mủ, trồng mới cao su ở Campuchia 1.500 ha, trồng mới cao su liên doanh với Cty cà phê 715C và 715A là 185 ha…; chăm sóc tốt 898,76 ha cà phê… Tổng doanh thu 495,5 tỷ đồng. Nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên nâng cao một bước.

MT-NT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận